DI-MARC logo main
Previous slide
Next slide

DI-MARC projekat je odobren u okviru izuzetno kompetitivnog poziva ESF-2022-SOC-INNOV Evropskog socijalnog fonda plus (ESF), te izbodovan od strane recenzenata sa 96/100 poena, što je jedna od najviših ocena koje su projekti iz oblasti društvenih nauka iz Srbije dobili na programima koje finansira Evropska komisija. Period realizacije projekta je 24 mjeseca (1. oktobar 2023. godine – 30. septembar 2025. godine).

DI-MARC projekat realizuje Departman za digitalnu ekonomiju Instituta ekonomskih nauka Beograd u saradnji sa devet institucija iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, u okviru Komponente za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropskog socijalnog fonda plus, kao glavnog programa EU u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike koji je otvoren i za države kandidate za članstvo u EU.

DI-MARC projekat je fokusiran na implementaciju digitalnih tehnologija u funkciji unapređenja inkluzije, odnosno na unapređenje digitalnih marketing kompetencija osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu (remote work). Rad na daljinu stvara izuzetan potencijal za zapošljavanje osoba sa fizičkim invaliditetom, međutim ključni izazovi sa kojima se one suočavaju su djelimična ili potpuna isključenost sa tržišta rada i nedostatak digitalnih kompetencija potrebnih za zapošljavanje, kako na tradicionalnom tržištu rada, tako i na digitalnim platformama za rad na daljinu (Upwork, Freelancer, Fiverr).

S tim u vezi, cilj DI-MARC projekta je unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom, koji se postiže (1) procjenom nivoa njihovih postojećih veština i kompetencija i (2) kreiranjem i sprovođenjem programa obuke usmjerenih na izgradnju i unapređenje kompetencija potrebnih za rad. Segment digitalnog marketinga je odabran kao primarni za istraživanje jer je na platformama za rad na daljinu značajno povećana potražnja za poslovima u ovoj oblasti, te su i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa fizičkim invaliditetom najveće u oblasti digitalnog marketinga.

NAŠI PARTNERI